Wanneer is eenzaamheid een probleem?

Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

Je bent je eigen graadmeter

Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Jij bent je eigen graadmeter. Want hoe ga je om met je eenzaamheid? En hoe hoog liggen je verwachtingen? Je kunt je eenzaam voelen omdat je met weinig mensen contact hebt: sociale eenzaamheid. Maar ook omdat je met niemand je diepste gevoelens kan delen: emotionele eenzaamheid. Het zegt dus iets over de kwaliteit van de relaties die je hebt.

Ongelukkig

Mensen die zich langdurig en sterk eenzaam voelen, ervaren vaak een gevoel van ongeluk. Ze voelen zich niet verbonden met anderen en kampen met een negatief wereld- en zelfbeeld. Ze bewegen minder, eten minder gezond en lopen een grotere kans op verslaving.

Belemmering

Eenzaamheid kan mensen belemmeren in hun functioneren. Zij gaan sociaal contact uit de weg. Daardoor kunnen ze vriendschappen kwijtraken, werk verliezen, zorg gaan mijden uit beeld raken bij instanties en in een isolement terechtkomen.

Negatieve spiraal

Eenzaamheid zet mogelijk een zichzelf versterkende negatieve spiraal in werking. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid leidt tot verminderd welbevinden en een gevoel van algemene ontevredenheid over het leven. Gevolg kan zijn dat mensen de neiging hebben ongezond te gaan leven. Dan bestaat het gevaar dat problemen zich opstapelen. Denk aan zelfverwaarlozing, slaapproblemen, gezondheidsklachten, verslaving en schulden. Dat heeft weer een negatieve uitwerking op de zelfwaardering en tevredenheid met het leven in het algemeen.

Preventie

Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen die zich eenzaam voelt. Bovendien kan eenzaamheid zich in lichte of sterke mate voordoen. Maar ook als eenzaamheid niet zo sterk gevoeld wordt, is het belangrijk preventief stappen te ondernemen. Zie het als ‘trek’, een licht signaal dat er iets niet in orde is. Het is dan goed iets te eten voor je echt honger hebt.

Eenzaamheid doorbreken

Het is belangrijk om zelf met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Kijk bijvoorbeeld eens onder de tips of activiteiten.