Feiten en cijfers rond eenzaamheid

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bijna 1 op de 7 mensen voelt zich sterk eenzaam. 1 op de 3 voelt zich weleens eenzaam. Eenzaamheid komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar bij sterke eenzaamheid zijn er nauwelijks verschillen

Leeftijd

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek, cognitief en sensorisch functioneren.

Man-vrouw

Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar iets meer vrouwen geven aan zich sterk eenzaam te voelen (14,5 om 13,8 procent). De verschillen zijn echter klein. Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn.

Burgerlijke staat

Een partnerrelatie lijkt een goede buffer tegen eenzaamheid - mits de relatie standhoudt. Bovendien is de kwaliteit van de relatie belangrijk voor het al dan niet ervaren van eenzaamheid. Onder mensen die getrouwd zijn of samenwonen voelen minder mensen zich sterk eenzaam (10,1 procent) dan onder mensen die ongehuwd zijn (16,9 procent), gescheiden zijn (21,8 procent) of hun partner hebben verloren (17,6 procent).

Sociaaleconomische factoren

Onder laagopgeleiden komt meer eenzaamheid voor dan onder hoogopgeleiden. Ook geld speelt een rol: onder mensen met een hoog inkomen komt eenzaamheid minder voor dan onder mensen met een laag inkomen. Mensen die moeite hebben met rondkomen, geven vaker aan zich sterk eenzaam te voelen dan mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Hetzelfde verband is zichtbaar onder mensen met betaald werk en zonder betaald werk.

Over de cijfers

De cijfers op deze pagina komen van de website VZinfo.nl die onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg biedt. VZinfo.nl put hierbij uit diverse bronnen, waaronder de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, 2016, 2020 en 2022 van de GGD’en, CBS en RIVM. Eenzaamheid wordt gemeten met de Eenzaamheidsschaal van Gierveld-De Jong