Feiten en cijfers rond eenzaamheid

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bijna 1 op de 7 mensen voelt zich zelfs sterk eenzaam. Eenzaamheid komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar bij sterke eenzaamheid zijn er nauwelijks verschillen.

Leeftijd

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder jongeren en de alleroudsten. 

De laatste jaren is een sterke stijging van eenzaamheid onder jongeren te zien. Onder mensen van 16 t/m 25 jaar voelt 27% zich erg eenzaam. Bijna tweederde zegt zich eenzaam te voelen. 

Man-vrouw

Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar iets meer vrouwen geven aan zich sterk eenzaam te voelen (14,5 om 13,8 procent). De verschillen zijn echter klein. Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn.

Burgerlijke staat

Een partnerrelatie lijkt een goede buffer tegen eenzaamheid - mits de relatie standhoudt. Bovendien is de kwaliteit van de relatie belangrijk voor het al dan niet ervaren van eenzaamheid. Onder mensen die getrouwd zijn of samenwonen voelen minder mensen zich sterk eenzaam (10,1 procent) dan onder mensen die ongehuwd zijn (16,9 procent), gescheiden zijn (21,8 procent) of hun partner hebben verloren (17,6 procent).

Sociaaleconomische factoren

Onder laagopgeleiden komt meer eenzaamheid voor dan onder hoogopgeleiden. Ook geld speelt een rol: onder mensen met een hoog inkomen komt eenzaamheid minder voor dan onder mensen met een laag inkomen. Mensen die moeite hebben met rondkomen, geven vaker aan zich sterk eenzaam te voelen dan mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Hetzelfde verband is zichtbaar onder mensen met betaald werk en zonder betaald werk.

Over de cijfers

De cijfers op deze pagina komen van de website VZinfo.nl die onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg biedt. VZinfo.nl put hierbij uit diverse bronnen, waaronder de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, 2016 en 2020, de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen 2022 en van de GGD’en, CBS en RIVM. Eenzaamheid wordt gemeten met de Eenzaamheidsschaal van Gierveld-De Jong