Toegankelijkheid

Eenzaam.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? We vragen je dan dit bij ons te melden zodat de website verbeterd kan worden. Neem contact op via e-mail.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen streven we je een ontvangstbevestiging te sturen.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • We streven ernaar binnen 3 weken je verzoek te behandelen.

Handhavingsprocedure

Bent je niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toegankelijkheidsonderzoek

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring