Copyright

Sinds 18 juli 2015 is de ‘Wet Hergebruik van Overheidsinformatie’ van kracht. Iedereen (personen, organisaties) mag op grond van deze wet de informatie op deze site hergebruiken.

Dit recht heeft betrekking op alle soorten informatie: teksten, rapporten, foto’s, grafieken, afbeeldingen enzovoort. Het hergebruik mag zowel een commercieel als een niet-commercieel doel dienen. 

Uitzondering op verhalen

Uitgesloten is informatie waarvan derden hergebruik niet toestaan. In het geval deze website geldt dat voor de persoonlijke verhalen.

Copyrightteken

Ook geldt de volgende regel: je mag de informatie op deze website hergebruiken, behalve als het copyrightteken © erbij staat.