Eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld

De Eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld is de meest bekende vragenlijst om eenzaamheid te meten. Ook buiten Nederland gebruiken onderzoekers in meer dan twintig andere landen dit meetinstrument.

Elf vragen

De eenzaamheidsschaal bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. De uitspraken zijn deels positief en deels negatief geformuleerd. Respondenten geven aan in hoeverre een uitspraak op hen van toepassing is. Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens twee van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ‘sterk eenzaam’.

Niet individueel te gebruiken

De vragenlijst is bedoeld voor onderzoek onder grote groepen mensen. De eenzaamheidsschaal is niet toepasbaar voor het stellen van een diagnose van afzonderlijke personen. Hoewel dit soms met online testjes op websites wel gebeurt. Dit is niet betrouwbaar en daarom vind je op deze website ook geen zelftest gebaseerd op de eenzaamheidsschaal. Wel kunnen de vragen bijvoorbeeld voor een zorgverlener als hulpmiddel dienen om een gesprek over eenzaamheid op gang te brengen.

Wat zijn die vragen dan?

 • Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan.
 • Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
 • Ik ervaar een leegte om me heen.
 • Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
 • Ik mis gezelligheid om me heen.
 • Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.
 • Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
 • Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
 • Ik mis mensen om me heen.
 • Vaak voel ik me in de steek gelaten.
 • Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.

(Mogelijke antwoorden: ‘nee’, ‘min of meer’ en ‘ja’.)