Professionele hulp

Soms is het nodig professionele hulp op te zoeken. Omdat je je erg en misschien ook al lange tijd eenzaam voelt. Als je merkt dat je niet goed meer functioneert in je dagelijkse leven of als er gezondheidsklachten ontstaan. Waar kun je terecht?

Sociaal werk

Eerste aanspreekpunt is het sociaal werk in je gemeente. Eenzaamheid is van oudsher een welzijnsthema. Een sociaal werker kan je helpen mogelijke oorzaken in kaart te brengen en samen met je te kijken naar wat jou in jouw situatie goed zou kunnen doen. Je kunt op internet opzoeken welke welzijnsorganisatie in je gemeente (of misschien buurt) actief is. Mogelijk is er een sociaal wijkteam met buurtcoach.

Huisarts

Ook de huisarts kan een goed startpunt zijn. Je kent je huisarts al, en dat maakt de stap misschien wat kleiner. Je huisarts kan zelf advies geven of doorverwijzen naar een welzijnsorganisatie, wijkverpleegkundige of als dat nodig is een psycholoog of coach. Afhankelijk van je situatie. Daarnaast hebben veel huisartsen ondersteuners in hun praktijk met wie je een (langer) gesprek kan voeren.

Geestelijk verzorger

Geestelijke zorg is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Eenzaamheid kan onderwerp van gesprek zijn. Kijk op geestelijkeverzorging.nl. Bellen kan ook: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode word je doorverbonden met een regionaal contactpunt.

Wmo-loket

Elke gemeente heeft een Wmo-loket dat op de hoogte hoort te zijn van ondersteuningsaanbod in je gemeente als je meer sociale contacten wilt opdoen of je eenzaam voelt. Op deze website vind je een lijst met de contactgegevens van alle Wmo-loketten.