Cursussen en trainingen

Niet iedereen begint even makkelijk een gesprek. Of het lukt niet contacten te onderhouden. Cursussen en trainingen kunnen uitkomst bieden. Je leert hoe je makkelijker sociaal contact legt. Of je ontdekt wat voor netwerk je eigenlijk hebt. Let op: aan onderstaande activiteiten kunnen kosten verbonden zijn.

Grip & Glans

Doelgroep: iedereen

Met de cursus Grip & Glans werk je aan het versterken van je sociale netwerk. Het helpt je toe te werken naar een bewuste, daadkrachtige leefstijl en positieve mindset. Grip & Glans is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deelnemers ervaren meer zelfregie, minder eenzaamheid en meer leefplezier. De cursus wordt door diverse organisaties en zelfstandige docenten aangeboden. De meeste deelnemers zijn tussen 30 en 80 jaar.

Het programma bestaat uit zes sessies van twee uur. Neem contact op met de organisatie van Grip & Glans om te vragen waar er cursussen gepland zijn.

Zin in vriendschap

Doelgroep: iedereen

In kleine stappen werkt de cursus Zin in vriendschap naar het actief aangaan van nieuwe vriendschappen of het verdiepen van bestaande contacten.
Zin in vriendschap is een cursus van twaalf wekelijkse lessen en een terugkombijeenkomst. Met behulp van oefeningen en huiswerkopdrachten verken je het thema vriendschap, maak je de balans op van je eigen sociale netwerk, leer je je eigen grenzen bewaken en formuleer je ten slotte doelen die jij op het gebied van vriendschap wil bereiken. De cursus is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zin in vriendschap wordt aangeboden door sociaal werk organisaties. Informeer bij het sociaal werk in jouw buurt of en wanneer de cursus beschikbaar is.

Training sociale vaardigheden

Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen

Gemakkelijker omgaan met anderen en je sociale contacten verbeteren. Dat leer je op een training sociale vaardigheden, die in veel gemeenten wordt aangeboden door maatschappelijke organisaties. Er zijn trainingen voor kinderen en jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, maar ook voor volwassenen.

Een training in sociale vaardigheden kan je verder helpen als je bijvoorbeeld merkt dat je geregeld niet door anderen begrepen wordt of je liever geen vreemde mensen aanspreekt. Doel is dat je makkelijker op anderen afstapt en leert op jezelf te vertrouwen. Daarmee is de training geen training om gevoelens van eenzaamheid op te lossen, maar kan ze je wel verder helpen als de oorzaak ervan in sociale vaardigheden ligt.

Sociale vaardigheidstrainingen worden aangeboden door verschillende maatschappelijke organisaties. Informeer bij een organisatie in jouw buurt of en wanneer een cursus beschikbaar is. Kijk op de website van Sociaal Werk Nederland voor een welzijnsinstelling in jouw buurt.

Assertiviteitscursus

Doelgroep: iedereen

In een assertiviteitscursus leer je onder andere contact maken, grenzen beter aangeven en inzicht hebben in het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Het zijn belangrijke vaardigheden om een betekenisvolle relatie met anderen op te kunnen bouwen. En ze kunnen problemen in je sociale contacten voorkomen.

De cursus is niet op het thema eenzaamheid zelf gericht, maar kan je wel verder helpen als de oorzaak van eenzaamheidsgevoelens op het gebied van assertiviteit of verlegenheid ligt.

Assertiviteitstrainingen worden aangeboden door verschillende maatschappelijke organisaties. Informeer bij een organisatie in jouw buurt of en wanneer een cursus beschikbaar is.

Mentaal Vitaal

Doelgroep: iedereen

Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en er zelf mee aan de slag wil. Het initiatief van het Trimbos-instituut bevat geen cursussen en oefeningen specifiek gericht op eenzaamheid. Wel vind je op de website online oefeningen en cursussen over onderwerpen die een oorzaak kunnen zijn voor je gevoelens van eenzaamheid, zoals depressie en angst. Je kunt er bijvoorbeeld direct aan de slag met de oefeningen Energie opladen, Positieve gedachten en Problemen oplossen. Of vul eerst de Depressietest of Mentale fitheidstest in.

Naar de website van Mentaal Vitaal.

Netwerkcoaching

Doelgroep: mensen met een klein of geen sociaal netwerk

Een netwerkcoach van Humanitas helpt je oude contacten weer aan te halen of nieuwe contacten op te doen. Het onderhouden van contacten kan soms in het slop raken. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, ouderdom, ingrijpende ziekte of tijdrovende mantelzorg. Met een netwerkcoach kijk je met wie je nu al contact hebt en met wie je graag (weer) contact zou willen hebben. Samen bedenken jullie op welke manier dat zou kunnen.

Een aantal Humanitas-afdelingen biedt netwerkcoaching aan. Niet in jouw plaats? Vraag bij het sociaal werk in jouw buurt of het vanuit een andere organisatie wordt aangeboden.

Meer over netwerkcoaching.

Zelf aan de slag met werkboek

Doelgroep: iedereen

Met het werkboek 'Stop eenzaamheid zelf' kun je zelf aan de slag met eenzaamheidsgevoelens. Dit betekent niet dat je in een paar weken ineens stapels vrienden hebt. Dat past misschien niet eens bij je. Wel leer je met dit werkboek contacten aan te gaan en relaties te verdiepen. Het werkboek bestaat uit verschillende onderdelen die je in 14 weken doorloopt. 

Het werkboek is een uitgave van de NPV, Agathos Ambulante Hulpverlening en Hip Helpt Veenendaal. Deze organisaties staan mensen bij vanuit christelijke overtuiging. Kosten van het werkboek zijn eenmalig 9,50 euro.

Meer over het werkboek Stop eenzaamheid zelf