Carla ging bridgen tegen de eenzaamheid

Op haar 57e kwam Carla plotseling alleen te staan. In dat eerste emotionele jaar na de relatiebreuk ondervond zij veel steun van haar bridgeclub.

Anoniem persoon staat buiten in grasveld

Erbij

'Zij hebben mij opgevangen, niet op een overdreven manier hoor, maar ik voelde me gesteund. Ze haalden mij erbij en in die periode ontstonden ook afspraakjes om thuis te bridgen. Ik vind dat gezellig. We komen op elkaars verjaardagen, weten van elkaars wel en wee, hoe het is met elkaars kinderen en kleinkinderen. Ja, mijn sociale netwerk in het bridge is veel groter dan dat in mijn andere kringen.' Snoeij is ook actief in het vrijwilligerswerk.

Elke week iets

Zij ontdekte bridge rond haar veertigste. Vóór die tijd had zij niks met kaarten, maar het verraste haar dat elk potje bridge nieuw en anders was. Ze volgde een cursus, later nog een en ging spelen bij een club in Nieuwegein. Sinds een jaar speelt ze met een vriendin ook bij een andere club en zit daarnaast in vijf thuisbridgeclubjes die om de zes weken bij elkaar komen. 'Elke week heb ik wel iets, tenzij we het een keer overslaan omdat het vakantie is of iemand niet kan.'

"De vriendschappen die eruit voortvloeien gaan verder en vormen je sociale leven, zéker als je alleen leeft, zoals ik"

Keihard

Oudere mensen beginnen vaak met bridge omdat dat goed zou zijn voor hun hersenen. Aan het sociale aspect denken de meesten nauwelijks, merkt Snoeij op. 'Vooral stellen zeggen vaak: wij hebben het zo gezellig en doen van alles samen. Mijn antwoord daarop is: ja, maar als je alleen komt te staan, komt het leven keihard op je af. Dan staat niet iedereen klaar om jou op te vangen, zeker echtparen niet.'

Bridge bindt

Zij zag het bij haar zus. ‘Alles deed zij samen met haar man, tot mijn zwager omviel en zij er alleen voorstond. Dat is pittig, zeker op oudere leeftijd. 'Bridge bindt mensen', zegt ze. 'Via het kaarten leren we elkaar kennen, maar de vriendschappen die eruit voortvloeien gaan verder en vormen je sociale leven, zéker als je alleen leeft, zoals ik. Dit sociale spel heeft mij uit een isolement getrokken waar ik zonder bridge in beland zou zijn.'

(Maart 2018, de persoon op de foto is niet Carla)