Coalitie Erbij tegen eenzaamheid

Let op: Coalitie Erbij beëindigt per 1 januari 2019 haar activiteiten. 

Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Samen tegen eenzaamheid

Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties: Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetingsmiddagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjesprojecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een luisterend oor. Daarnaast maken dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie.

Lokale samenwerking

In steeds meer gemeenten vinden maatschappelijke organisaties, bedrijven en actieve burgers elkaar om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Zo’n lokale coalitie is dé manier om ervaringen en kennis over wat werkt tegen eenzaamheid te delen en echte oplossingen te bieden voor mensen die iets willen doen tegen eenzaamheid.

Week tegen Eenzaamheid

Belangrijke terugkerende activiteiten van Coalitie Erbij zijn de Kom erbij Festivals in de Week tegen Eenzaamheid. Daarnaast organiseert Coalitie Erbij jaarlijks het Nationaal Eenzaamheid Congres, de Nationale Eenzaamheid Lezing en de Nationale Eenzaamheid Prijs. Eenzaam.nl is een initiatief van Coalitie Erbij. Coalitie Erbij is in 2008 opgericht.

Lees meer over Coalitie Erbij op www.samentegeneenzaamheid.nl 

Organisaties die samenwerken tegen eenzaamheid

Humanitas Coalitie Erbij

Nationaal Ouderenfonds Coalitie Erbij

Zonnebloem Coalitie Erbij

Sociaal Werk Nederland Coalitie Erbij

Resto VanHarte Coalitie Erbij

Legers Des Heils Coalitie Erbij

Sensoor Coalitie Erbij

KPNMCF Coalitie Erbij

Actiz Coalitie Erbij

KBO-PCOB

Impuls RadboudUMC Coalitie Erbij

MEE NL

KRO NCRV Coalitie Erbij

LKCA

Vereniging NOV

Movisie

CMOnet

Eenzame Dood Coalitie Erbij

Gouden Dagen Coalitie Erbij

De Regenboog Groep

Het Vakantiebureau Coalitie Erbij

Inspiratienetwerk TijdVoorActie Coalitie Erbij

Kerk In Actie Coalitie Erbij

Met je hart

Nederlandse Bridge Bond

Stichting HiP

UVV Nederland

ReconnAct

NPV

Trimbos-instituut

Riki Stichting

SOLink

IVN

Patientenfederatie Nederland

Stichting Allegoeds

Rode Kruis

KBO-Brabant

Nederlands Philharmonisch orkest

Vier het Leven

OOPOEH

Het begint met taal

Friends2Select

ActivAge

CNV Connectief

Zorgdier

Stichting Appeltaartconcerten