Hier en Nu dagopvang

Leger des Heils

Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij Hier en Nu voor een praatje, een kop koffie en diverse praktische faciliteiten. Er is tijd en ruimte voor contact tussen bezoekers onderling en met hulpverleners.

Doelgroep

Dak- en thuislozen.

Link

Hier vind je waar Hier en Nu-dagopvangen zijn