Een tegen eenzaamheid

Een tegen eenzaamheid

Samen voor eenzame ouderen

Misschien heb je de spotjes op tv gezien? Met de campagne 'Eén tegen eenzaamheid' wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. De campagne roept mensen op meer naar elkaar om te kijken. 

Pact voor de ouderenzorg

In maart 2018 heeft minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid gepresenteerd. Eén tegen eenzaamheid is een van de drie onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg. Dat is ook de reden dat de campagne op ouderen is gericht. 

Eenzaamheid van alle leeftijden

Dat betekent niet dat eenzaamheid alleen een ouderenprobleem is. Allerminst! Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Onderdeel van het actieprogramma is de stimulering van lokale organisaties en gemeenten om samen te gaan werken op het thema eenzaamheid - en dat kan voor mensen van alle leeftijden. 

Eén tegen eenzaamheid

Kijk voor alle informatie op de campagnewebsite: www.eentegeneenzaamheid.nl