Match

Nationaal Ouderenfonds

Een boodschap doen, onkruid wieden of een plantje kopen in het tuincentrum. Het zijn alledaagse bezigheden, maar veel ouderen hebben hulp nodig bij de uitvoering hiervan. Maar hulp vragen, dat vinden veel mensen moeilijk. Om deze mensen tegemoet te komen, is er Match.

Je kunt je wensen bij Ouderenfonds Match kenbaar maken en het Ouderenfonds zoekt de beste vrijwilliger bij de wens. Het Ouderenfonds vindt het belangrijk dat ouderen, zeker nu zij langer zelfstandig thuis blijven wonen, hulp kunnen vinden. Niet alleen bij incidentele kleine klusjes, maar ook bij sociaal contact en gezelschap. Het kan gaan om iemand om een kopje koffie mee te drinken of om één keer per week mee te kletsen.

Aan de vrijwilligers worden een persoonlijke motivatie, referentie en, indien daartoe aanleiding is, een VOG gevraagd. Ook nadat de match gemaakt is, worden zowel de oudere als de vrijwilliger begeleid.

Doelgroep

55-plussers

Link

Match.ouderenfonds.nl

Ouderen kunnen ook telefonisch hun wens indienen via 0800-1325 (gratis).