Vriendenkring & maatje

MEE NL

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen met vragen over leven met een beperking kan kosteloos terecht bij de cliëntondersteuners van MEE. Ook als het gaat om een thema als geen vrienden hebben, geen sociaal netwerk of je eenzaam voelen.

MEE is lokaal georganiseerd. Elke MEE-afdeling heeft een eigen aanbod aan activiteiten. Bijvoorbeeld een soos voor mensen met autisme, buren in de buurt, NAH Lotgenotengroep, cursus sociale vaardigheden of opbouw vriendenkringen. Je kunt op onderstaande link kijken wat de MEE bij jou in de buurt aanbiedt.

Doelgroep

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte of een psychische beperking. Ook familie of mantelzorgers kunnen bij MEE terecht.

Link

Vind een MEE bij jou in de buurt