FAQ Eenzaam.nl

Meest gestelde vragen over Eenzaam.nl en eenzaamheid.

Waarom deze website?

Eenzaamheid is een groot individueel en maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen (volwassen) Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt in alle lagen van de samenleving voor. Tegelijk is het een taboe-onderwerp. Waardoor mensen die zich eenzaam voelen daar liever niet voor uitkomen. En zich daardoor nog eens extra alleen voelen met hun gevoelens. Op deze website vind je ervaringsverhalen en betrouwbare informatie. Doel van deze website is eenzaamheid bespreekbaar te maken en mensen te helpen eenzaamheid te doorbreken of beter met gevoelens van eenzaamheid om te gaan.

Wat kan ik doen tegen eenzaamheid?


Onder Hulp en advies vind je informatie wat je kan doen als je je zelf eenzaam voelt. Wil je een ander helpen, kijk dan onder Help een ander.

Ik wil meer weten over eenzaamheid. Waar vind ik meer (goede) informatie?


Als je verder wilt lezen over eenzaamheid, kijk dan eens bij de publicaties op www.samentegeneenzaamheid.nl.

Wat maakt eenzaamheid een probleem?


Het is ongezond. Eenzaamheid kan in lichte of sterke mate voorkomen; incidenteel gevoeld worden of langdurig aanhouden. Je eenzaam voelen is nooit leuk. Maar tegelijk is eenzaamheid óók iets wat een beetje bij het leven hoort. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies maar ook door veranderingen als verhuizing en ontslag. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Meestal kun je er iets aan doen. Ook daarover gaat deze website.

Waarom is eenzaamheid juist nu actueel?


Eenzaamheid is zo oud als de mensheid, maar staat meer dan ooit in de belangstelling. Actuele ontwikkelingen vergroten het risico dat mensen met eenzaamheid te maken krijgen: dubbele vergrijzing (steeds meer ouderen die gemiddeld steeds ouder worden), afbouw van de verzorgingsstaat (iedereen moet zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen) en hoge eisen aan de kwaliteit van leven (intensief streven naar een gelukkig bestaan met goede sociale relaties). Daarnaast is steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor individu en samenleving.

Wie heeft deze website gemaakt?


Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Coalitie Erbij, hét landelijke samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Lees hier over Coalitie Erbij. De website is gefinancierd uit het Actieplan eenzaamheid 2015-2016 van het ministerie van VWS.