Wat vind je van deze website?

Enquête!

De vragenlijst opent hier: https://nl.surveymonkey.com/r/website-eenzaamnl Bij voorbaat dank voor het deelnemen!

De enquête is anoniem. Over het invullen doe je waarschijnlijk een paar minuten.

Deze website is bedoeld voor mensen die zelf met eenzaamheid te maken hebben en daar meer over willen weten. Bij de ontwikkeling ervan hebben mensen meegewerkt die zelf ervaring hebben (of hebben gehad) met zich eenzaam voelen of veel alleen zijn. Om Eenzaam.nl verder te verbeteren is nieuwe input van websitebezoekers onontbeerlijk. Daarom willen we je vragen om deel te nemen aan een korte enquête. 

In de nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van de resultaten. 

De enquête loopt februari, maart, april 2018.