Wat vind je van deze website?

Enquête!

Deze website is bedoeld voor mensen die zelf met eenzaamheid te maken hebben en daar meer over willen weten. Bij de ontwikkeling ervan hebben mensen meegewerkt die zelf ervaring hebben (of hebben gehad) met zich eenzaam voelen of veel alleen zijn. Om Eenzaam.nl verder te verbeteren is nieuwe input van websitebezoekers onontbeerlijk. Daarom willen we je vragen om deel te nemen aan een korte enquête. 

Open hier de vragenlijst  

Bij voorbaat dank voor het deelnemen!

In de nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van de resultaten. De enquête is anoniem. Over het invullen doe je waarschijnlijk een paar minuten.

De enquête loopt februari en maart 2018.