Grip & Glans

Viven

Met de cursus Grip & Glans werk je aan het versterken van je sociale netwerk. Het helpt je toe te werken naar een bewuste, daadkrachtige leefstijl en positieve mindset.

Grip & Glans is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deelnemers ervaren meer zelfregie, minder eenzaamheid en meer leefplezier. De cursus wordt door diverse organisaties en zelfstandige docenten aangeboden. De meeste deelnemers zijn tussen 30 en 80 jaar.

Het programma bestaat uit zes sessies van twee uur. Je vindt geplande cursussen op de website www.gripenglans.nl

Doelgroep

Iedereen.

Link

De cursus Grip & Glans