Eenzaam.nl is vernieuwd

Eenzaamheid is een urgent probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Op de website Eenzaam.nl vinden zij ervaringsverhalen, duidelijke informatie en tips & advies voor het omgaan met eenzaamheid.

Logo Een tegen Eenzaamheid

De website Eenzaam.nl wordt beheerd door het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS). Dat gebeurt naar aanleiding van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. De website is per april 2019 vernieuwd. Voorheen werd Eenzaam.nl beheerd door Coalitie Erbij. Per 1 januari 2019 heeft Coalitie Erbij haar activiteiten beëindigd. De vernieuwde website voldoet nu aan de digitoegankelijkheidseisen.

Eenzaamheid

Eenzaam.nl is specifiek bedoeld voor mensen die last hebben van eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte band met anderen. Of je hebt minder contacten met andere mensen dan je wenst. Het kan iedereen overkomen, jong en oud. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het programmateam Eén tegen eenzaamheid.