Professionele hulpverleners

Het is belangrijk dat hulpverlening aansluit op wat de eenzame zelf wil. Hulp mag nooit worden opgedrongen. Ondanks zijn probleem heeft ieder mens nog steeds de vrijheid zijn leven in te richten zoals hij dat wil.

Professionele hulpverleners

Als de eenzaamheid voortkomt uit een gebrek aan (diepe) contacten, kan een uitbreiding of verbetering van de contacten een oplossing bieden. Daarom stimuleren hulpverleners de eenzame persoon zelf dergelijke activiteiten te ondernemen. Ook het doen van vrijwilligerswerk kan hieronder vallen zoals. Uit onderzoek is gebleken dat vrijwilligersactiviteiten vaak eenzaamheid voorkomen. Mensen voelen zich nuttig en vergroten tegelijkertijd hun kennissenkring.

Wat doet een professional

Een professionele hulpverlener besteedt aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, het verminderen van angst en het aanleren van vaardigheden. Ook leren zij mensen anders tegen de dingen aan te kijken, de positieve kanten van het leven te leren waarderen en de verwachtingen bij te stellen, om teleurstellingen te voorkomen. Vaak biedt een combinatie van deze zaken houvast.

Lees meer

Op eenzaamheid rust een taboe. Er wordt niet makkelijk over gepraat. Voor een professioneel hulpverlener kan omgaan met eenzaamheid een uitdaging zijn. 

"Social"