Samenwerken in uw gemeente

Maak van eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in uw beleid. Werk samen aan een integrale lokale aanpak van eenzaamheid.

over Coalitie ErbijCoalitie Erbij ondersteunt lokale samenwerking

In steeds meer gemeenten vinden maatschappelijke organisaties (en gemeente) elkaar op het gebied van eenzaamheid en sociaal contact. Door samen te werken kunnen zij beter kwetsbare burgers doorverwijzen en hulpaanbod afstemmen. Coalitie Erbij ondersteunt gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere partners bij een integrale lokale aanpak van eenzaamheid. Dat doet Coalitie Erbij met startconferenties voor lokale samenwerking en informatiebijeenkomsten over eenzaamheid voor vrijwilligers.

Over Coalitie Erbij

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen eenzaamheid in ons land. Coalitie Erbij verbindt meer dan dertig organisaties die samenwerken om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken.

Publicaties over eenzaamheid in de gemeente

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheidSleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

De handreiking Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid is bedoeld om gemeenten en hun samenwerkingspartners te inspireren om concreet met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Of om hiermee verder te gaan en het op een effectievere manier aan te pakken. Waarbij lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen.

Met Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid ondersteunen Movisie en Coalitie Erbij gemeenten en maatschappelijke organisaties in de aanpak van eenzaamheid.

 Download Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamhheid hier

De lokale aanpak van eenzaamheidDe lokale aanpak van eenzaamheid

Wat is essentieel bij de lokale aanpak van eenzaamheid? Hoe doe je dat en waar begin je? De lokale aanpak van eenzaamheid is een inspiratiebron voor iedereen die lokaal aan de slag wil met een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid.

In De lokale aanpak van eenzaamheid staat de praktijk centraal. De input voor deze publicatie komt uit ervaringen van mensen die lokaal actief zijn (geweest) bij een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau. Een werkgroep van BVWO, Coalitie Erbij, LESI en Movisie begeleidde de publicatie.

 Download De lokale aanpak van eenzaamheid hier

Cijfers over eenzaamheid in uw gemeente

De percentages zijn gebaseerd op GGD-gegevens in de Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM. In 2012 hebben ruim 376.000 volwassenen van 19 jaar en ouder via GGD’en meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl. Deze cijfers zijn vervolgens uitgesplitst per gemeente.

 

"Social"