Externe oorzaken

Eenzaamheid kan ontstaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt. Ook kunnen dergelijke gebeurtenissen bestaande (matige) eenzaamheidsgevoelens versterken.

Externe oorzaken

Op onderstaande pagina's lees je meer over omstandigheden die invloed kunnen hebben op eenzame gevoelens en waarbij problemen een risico vormen voor vereenzaming:

> Partner
> Persoonlijke relaties
> Activiteiten
> Woonomgeving
> Familiewaarden en idealen
> Sociaaleconomische omstandigheden
> Gedwongen isolement
> Taboes

"Social"