Risicogroepen in beeld

De kwetsbare samenleving
Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Maar er zijn risicofactoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Prof. dr. Jenny Gierveld (1938) bespreekt op deze plek zulke factoren. Gierveld is grondlegger van eenzaamheidsonderzoek in Nederland en nog altijd actief als onderzoeker. Gierveld was hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in de Faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast was zij directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Gierveld ontwikkelde onder andere de De Jong Gierveld Eenzaamheidsschaal, een vragenlijst die algemeen gebruikt wordt om eenzaamheid te meten.

Eenzaamheid en depressie versterken elkaar

Mensen met depressieve gevoelens zijn vaker eenzaam dan mensen zonder depressieve gevoelens. Hoe zit dat?

Eenzaamheid onder mantelzorgers: pijn door veranderende relaties

Foto mantelzorger over eenzaamheid

Wanneer intensieve, langdurige zorg voor naasten leidt tot overbelasting, sociale isolatie en eenzaamheid.

Een chronische ziekte: aanleiding tot eenzaamheid?

JvM foto persoon chronische ziekte

Mensen met een chronische ziekte zijn vaker eenzaam dan mensen zonder chronische ziekte, maar dat geldt niet voor alle chronische ziekten. Hoe zit dat?

Vrijwel altijd erg eenzaam met psychiatrische stoornis

ggz en eenzaamheid beeld

Mensen met psychiatrische problemen zijn vrijwel altijd ernstig eenzaam. Hoe zit dat?

Werkloosheid: een essentiële bron van dagelijkse contacten valt weg

werk en eenzaamheid beeld

Voor mensen die werkloos worden, valt een essentiële bron van dagelijkse contacten weg en eenzaamheid ligt op de loer. Hoe zit dat?

Eenzaamheid als risicofactor voor het ontstaan van dementie

Beeld bij artikel

Eenzame mensen lopen een groter risico om op termijn dement te worden. Hoe zit dat?

Pesten en eenzaamheid: je komt alleen te staan

Francisca over eenzaamheid en pesten- beeld bij achtergrondverhaal

Ieder mens, jong en oud, wil graag gewaardeerd worden door de mensen om hem heen, wil ‘erbij behoren’. Gepest worden leidt tot precies het omgekeerde.

Autisme en eenzaamheid: wanneer het maken van sociale contacten lastig is

Peter beeld bij blog Jenny Gierveld over autisme en eenzaamheid

Kinderen en volwassenen met autisme zijn vaker eenzaam dan mensen zonder autisme. Hoe zit dat?

Eenzaamheid en een beperking gaan vaak samen

rolstoel beeld

Sommige mensen zijn zo nu en dan eens eenzaam, anderen ervaren eenzaamheid elke dag. Sommige mensen zijn een beetje eenzaam, anderen zijn ernstig eenzaam. Mensen met een beperking of een handicap horen vaak tot de laatste groep, zij zijn vaak erg eenzaam. Hoe zit dat?

"Social"