Lokale conferentie 'Samen tegen eenzaamheid'

Versterk de aanpak van eenzaamheid in uw gemeente en organiseer een Lokale conferentie 'Samen tegen eenzaamheid' van Coalitie Erbij.

Coalitie Erbij organiseert Lokale conferenties om de aanpak van eenzaamheid in uw gemeente te verbeteren. De bestaande samenwerking tussen organisaties in uw gemeente wordt verkend en met een concreet plan versterkt.

Een conferentie organiseren

De strijd tegen eenzaamheid wordt gevoerd door vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgenoten en professionals. Lokale organisaties en overheden hebben een belangrijke rol om dit mogelijk te maken. Door lokaal activiteiten te organiseren en samen te werken.

Conferenties kunnen worden georganiseerd door bijvoorbeeld de gemeente of een organisatie. De conferentie kan een eerste stap naar lokale samenwerking zijn of bestaande samenwerking versterken. Het programma wordt samengesteld in overleg tussen de organisator en Coalitie Erbij.

Hoe ziet een Lokale conferentie eruit?

Een adviseur van Coalitie Erbij begeleidt de bijeenkomst en houdt een inleiding over eenzaamheid, achtergronden en de stand van zaken aanpak. Er volgt een gesprek over de bestaande samenwerking en over mogelijkheden om de samenwerking te versterken. Actiepunten voor de nabije toekomst, welke rol elke organisatie hierin heeft en eventueel een follow-up worden benoemd.

Beoogde resultaten kunnen zijn:

  • Er is een beeld verkregen van de stand van zaken met betrekking tot samenwerking tussen lokale organisaties rond de eenzaamheidsthematiek
  • Er is een beeld verkregen of het nodig is om de samenwerking te versterken en/of dit tot de mogelijkheden behoort
  • Er ligt een aanzet tot een concreet plan met betrekking tot samenwerking tussen organisaties in de nabije toekomst

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een conferentie contact op met Coalitie Erbij, via 030 - 230 71 99 of info@coalitieerbij.nl. We vragen je met een aanvraag minimaal vier weken van tevoren contact op te nemen.

Inzet van Coalitie Erbij is in beginsel kosteloos. De organisator draagt zorg voor faciliteiten en PR.

Lees meer

Download een uitgebreide omschrijving van de Lokale conferentie 'Samen tegen eenzaamheid' (pdf)

"Social"