Landelijk beleid

Het Rijk heeft eenzaamheidsbestrijding in het oog. Met het actieplan ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ heeft het ministerie van VWS een impuls gegeven aan de aanpak van eenzaamheid in Nederland.

Coalitie Erbij is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de meeste onderdelen van het actieplan. Looptijd is twee jaar (medio 2014 - medio 2016).

Versterking aanpak eenzaamheid

Het actieplan is gelanceerd in een Kamerbrief van staatssecretaris Martin van Rijn (16 juli 2014). Er gebeurt heel veel door heel Nederland om eenzaamheid tegen te gaan, met betrokkenheid van overheden, professionals en vrijwilligers, schreef Van Rijn bij de lancering van het actieplan. Het is dan ook belangrijk om niet het wiel opnieuw uit te vinden maar voort te bouwen op wat er al is.

“Door preventie en de juiste interventies binnen een sterke lokale infrastructuur zal eenzaamheid teruggedrongen kunnen worden en eigen kracht en welzijn worden vergroot”, aldus de staatssecretaris.

Onderdelen actieplan

Het actieplan richt zich op:

1. Lokale integrale aanpak van eenzaamheid

Door de decentralisaties van de zorg ontstaan nieuwe lokale samenwerkingen en werkwijzen. Doel is te komen tot een goede inbedding van het thema eenzaamheid in deze lokale sociale infrastructuur: een geïntegreerde aanpak eenzaamheid. Coalitie Erbij ondersteunt twintig koploperplaatsen om te komen tot samenwerking tussen lokale overheid, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen en een model dat andere gemeenten kunnen implementeren.

2. Campagne

Naast de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid wordt op meer momenten in het jaar aandacht gevraagd voor eenzaamheid. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Signaleren van eenzaamheid en het bieden van handelingsperspectieven staan centraal.

3. Betere informatie over eenzaamheid

Om eenzaamheid echt te kunnen voorkomen en verminderen is van belang dat betrouwbare informatie over risicofactoren en kenmerken van eenzaamheid, over wat je zelf kan doen en waar je hulp kunt krijgen, makkelijk te vinden is.

4. Samenwerking tussen zorg, welzijn, wonen

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig wonen. Dat zorgt voor meer langdurige zorgvraag in wijken en buurten. Daar liggen kansen voor samenwerking tussen de sectoren zorg, welzijn en wonen. Dat bleek uit de quickscan Eenzaamheid en de langdurige zorg (Coalitie Erbij, 2014). Het actieplan zet in op afstemming en deskundigheidsbevordering op het thema eenzaamheid.

Heeft u vragen over het actieplan en de rol van Coalitie Erbij hierin, neem dan contact op met ons via Michelle Vollers, m.vollers@coalitieerbij.nl.

Recente beleidsnotities

"Social"