Eenzaamheid feiten en cijfers

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Daarnaast voelt bijna eenderde van de volwassen Nederlanders zich wel eens eenzaam. Hoge aantallen. Hoe zit het met de feiten en cijfers rond eenzaamheid?

De mate van eenzaamheid in Nederland is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM, GGD en CBS) en de Eenzaamheidsmonitor (Coalitie Erbij en TNS Nipo).

Verschillende eenzaamheidscijfers - hoe zit dat?

Acht procent van de Nederlanders (18+) voelt zich sterk eenzaam. Meer dan een miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Coalitie Erbij volgt deze cijfers, waarbij het onderzoek is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal van prof. Jenny Gierveld. Soms duiken er andere cijfers op. Hoe zit dat? We legden het uit in dit artikel (13-10-2015). 

Eenzaamheid is van alle leeftijden

De mate waarin mensen zich eenzaam voelen, is redelijk stabiel tot een leeftijd van zeventig. Daarna volgt een toename. Van de mensen die 90 jaar of ouder zijn, zegt bijna 65 procent zich eenzaam te voelen, waarvan 17 procent zeer eenzaam. Eenzaamheid komt ongeveer evenveel voor onder mannen als onder vrouwen. Onder mannen komt sociale eenzaamheid iets meer voor; onder vrouwen emotionele eenzaamheid.

Eenzaamheid cijfers feiten in een infografic

Download de infografic in groot formaat

Nederlanders vinden eenzaamheid een groot probleem

De Nederlandse bevolking ziet eenzaamheid als (redelijk) groot probleem (71 procent). De meeste Nederlanders zijn zich bewust van het bestaan van het probleem (69 procent). Men vindt het onderwerp eenzaamheid het waard om over na te denken (79 procent).

Bijna de helft van de Nederlanders doet iets tegen eenzaamheid

De helft van de Nederlanders denkt zelf actief iets bij te dragen aan het terugdringen van eenzaamheid. De bijdrage zit vooral in kleine dingen als een praatje maken en mensen bezoeken. De bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid vindt vooral plaats binnen de eigen familie- en vriendenkring. 30 procent van de Nederlanders geeft aan zelf iets te willen doen aan het probleem van eenzaamheid.

Feiten, aantallen en cijfers over eenzaamheid

Feiten, aantallen en cijfers over eenzaamheid overzichtelijk op een rij vindt u in:

Eenzaamheidsmonitor

Coalitie Erbij laat sinds 2008 onderzoek uitvoeren naar eenzaamheid in Nederland door TNS Nipo.

Nationaal Kompas Volksgezondheid

Alle eenzaamheidscijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid vindt u bij het RIVM. De aantallen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding, afkomst, sociaaleconomische omstandigheden, regio, etc.

Ook interessant: hoe komen de eenzaamheidcijfers eigenlijk tot stand? Hier vindt u een inkijkje in de methoden om eenzaamheid te meten
"Social"